Υπηρεσίες

Μισθωτοί - Συνταξιούχοι - Κατοίκοι εξωτερικού
Αγρότες - Ελ. Επαγγελματίες
Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Λογιστικές Υπηρεσίες για Νομικά Πρόσωπα

Φορολογικές δηλώσεις Ε1-Ε2-Ε3
Δήλωσεις Ε9 ακινήτων
Γονικες παροχές , μεταβιβαση ακινήτων
κληρονομικά
Συμβουλές και υποστήριξη
Μισθωτήρια
Υποβολή Α21 οικογενειακού επιδόματος. Πιστοποιητικά ακινήτων ΕΝΦΙΑ
Αίτηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Έκδοση Κλειδάριθμου στην ΑΑΔΕ
Εκπρόσωπιση για κατοίκους εξωτερικού

Τήρηση Βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
Καταχώρηση παραστατικών
Έκδοση λογιστικών καταστάσεων
Υποβολη ΦΠΑ , Μισθοδοσία
Ρυθμίσεις ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ
Financial reporting
Μεταβολές Αγροτών Κανονικού και Ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
Σύνταξη εγγράφων για επιστροφή Φ.Π.Α.
Συμφωνητικά Μίσθωσης Αγροτεμαχίων.
Λογιστική και Φοροτεχνικική υποστήριξη Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών προσώπων
Τήρηση Βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
Μισθοδοσία -Εργατικά
Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ
Αποτελέσματα χρήσης και ισολογισμοί
Παρακρατούμενοι φόροι δηλώσεις ΦΜΥ

Ίδρυση εταριων – Μετατροπες , διακοπές
Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατων – προμηθευτών ΜΥΦ
Ίδρυση εταιρειών εξωτερικού
Ενδοκοινοτικες συναλλαγές
Δηλώσεις Νομικών Προσώπων.