Υψηλά πρόστιμα ύψους μέχρι και 10.000€ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Υψηλά πρόστιμα ύψους μέχρι και 10.000€, σύμφωνα με την απόφαση με Αριθμ. 80016/2022 ( ΦΕΚ Β’ 4629/01-09-2022) για παραβάσεις που αφορούν:α) στην κοινή εργατική νομοθεσία,β) στη βία / παρενόχληση στην εργασία,γ) στο νέο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας,δ) στην εργατική νομοθεσία, την υγεία και τη ασφάλεια στην εργασία. Πιο αναλυτικά: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι παραβάσεις κατά τις οποίες…