Υψηλά πρόστιμα ύψους μέχρι και 10.000€ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Υψηλά πρόστιμα ύψους μέχρι και 10.000€, σύμφωνα με την απόφαση με Αριθμ. 80016/2022 ( ΦΕΚ Β’ 4629/01-09-2022) για παραβάσεις που αφορούν:α) στην κοινή εργατική νομοθεσία,β) στη βία / παρενόχληση στην εργασία,γ) στο νέο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας,δ) στην εργατική νομοθεσία, την υγεία και τη ασφάλεια στην εργασία. Πιο αναλυτικά: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι παραβάσεις κατά τις οποίες…

Ψηφιακά η έκδοση των Πιστοποιητικών Φορολογικής Κατοικίας

Πολίτες και επιχειρήσεις με διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα, μπορούν από σήμερα να λαμβάνουν αυτόματα το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ) που χρειάζονται για την αποφυγή διπλής φορολογίας του εισοδήματός τους ή και για άλλους σκοπούς στο εξωτερικό. Μόνο κατά το 2022 εκδόθηκαν περισσότερα από 4.000 τέτοια πιστοποιητικά πολιτών και επιχειρήσεων με χειρόγραφη διαδικασία και χρόνο εξυπηρέτησης για τον πολίτη…